Foredrag og workshops
 
Er iPad'en legetøj?
 
Kroppen synger - om små børns sprog og musikalske udtryksformer
 
Fortællekufferten - en musisk sprogindsats
 

Foredrag og workshop

Eventyrværkstedets foredrag og workshops afholdes af Ditte Aarup Johnsen og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn i alderen 0 - 6 år. Det kan eksempelvis være pædagoger, dagplejere, voksenundervisere, sprogkonsulenter og forældre.

 

Introkursus til ny Tulle og Skralle App

Inspiration og konkrete ideer til, hvordan man kan bruge den nye Tulle og Skralle app i det pædagogiske arbejde med bl.a. læreplanstemaerne og med børns trivsel. 
Der vil være enkle ideer og fif til måder at bruge hånddukken som en måde skærpe lydhørhed og opmærksomhed omkring emner, som ellers kan være svære at tage fat om. Her arbejdes ud fra grundtesen, at alle kan lære det, og at der ikke er én rigtig tilgang.

Varighed: 2 - 3 timer
Pris: Efter aftale

Er iPad'en legetøj?

Med udgangspunkt i bl.a. Tulle og Skralle app’en samt andre digitale værktøjer gives ideer til forskellige måder at anvende iPad’en på sammen med små børn.
Oplægget vil også handle om barnets og den voksnes rolle i forhold til brug af iPad’en samt eksempler på, hvordan man kan bruge digitale medier som et legeredskab der stimulerer sprog, krop og bevægelse.
 
Varighed: 1 time
Pris: Efter aftale
 

Kroppen synger  - om små børns leg og musikalske udtryksformer

En uddybning af forholdet mellem musik, leg, krop og sprog blandt de 0 - 6 årige.  Om musikkens og legens betydning i barnets personlige, sociale og sproglige udvikling.
Praksiseksempler på, hvordan man som voksen kan slippe legen løs i mødet med barnet og anerkende alt det, barnet kommer med i denne sammenhæng.
Det konkrete arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer bliver undervejs flettet ind i workshoppen.
 
Varighed: 2 timer 
Pris: Efter aftale
 

Fortællekufferten - sprogstimulering gennem musiske metoder

Gennem teori og praksis gives ideer og indspark i forhold til sprogudvikling blandt førskolebørn. Fortællekufferter inddrages undervejs med forslag og ideer til selv at komme i gang med at lave sin egen kuffert, hvor musisk sprogstimulering er i fokus.
 
Varighed: 2 timer
Pris: Efter aftale
 
 
Ditte Aarup Johnsen | Vegavej 64, 8270 Højbjerg  | Tlf.: 30 29 09 98 | ditte@eventyrvaerksted.dk